без заобикалки

словосъч. - направо, пряко, непосредствено, директно, право в очите
словосъч. - открито, прямо
словосъч. - решително, категорично, рязко

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безцеремонно — прил. безогледно, безредно, без заобикалки, дръзко, нахално, грубо, нагло, направо, без церемонии, неучтиво, невъзпитано прил. непринудено, непресторено, фамилиарно, чистосърдечно, простодушно, наивно, естествено …   Български синонимен речник

  • прямо — прил. ребром, право, направо, директно, без заобикалки, пряко, непосредствено прил. открито, откровено, явно, без задна мисъл, искрено …   Български синонимен речник

  • категорично — нар. изрично, точно, ясно нар. решително, без заобикалки, направо, рязко …   Български синонимен речник

  • кестерме — същ. направо, пряко, без заобикалки, през просото …   Български синонимен речник

  • направо — нар. непосредствено, директно, в целта, пряко нар. през просото, кестерме нар. без заобикалки, открито, откровено, прямо, ребром нар. напълно, безусловно, абсолютно нар. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

  • непосредствено — прил. направо, директно, пряко, косо, без заобикалки, близко, току до, до сами, съседно прил. тутакси, веднага прил. лично …   Български синонимен речник

  • открито — нар. явно, прямо, откровено, направо, без заобикалки, ребром, ясно …   Български синонимен речник

  • право — същ. закони, норми същ. законност, справедливост, правда, правдина същ. основание, законно основание същ. привилегия, преимущество, монопол, запазено право, придобито право същ. прерогатив, власт същ. юриспруденция, право …   Български синонимен речник

  • ребром — нар. право, направо, пряко, прямо, открито, без заобикалки, категорично …   Български синонимен речник

  • решително — нар. смело, дръзко, неустрашимо, мъжествено нар. окончателно, основно, коренно, безвъзвратно, изведнъж нар. категорично, без заобикалки, направо, рязко нар. очебийно, явно, подчертано …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.